مادر سپید

مادر یک روشندل

محکومیت جدید کودکان استثنایی

فروردین۲۷

ایا داد رسی هست ؟ ایا در دولت تدبیر و امید برای کاهش ظلم و فشار بر خانواده های کودکان استثنایی نیز تدبیری اندیشیده شده است ؟

باز هم به بهانه هایی گروه دیگری از بچه های استثنایی از تحصیل محروم شدند ! چند روز است که قامت امیر ، رضا ، علی ، و .. بر سر ویلچرهایشان خم شده است و در حسرت تنها امکان اموزشی زندگی شان یعنی تحصیل چشم به راه سرویس مدرسه مانده اند ، زیرا مدیر مدرسه ی استثنایی جسمی حرکتی ا.ع واقع در میدان فردوس اعلام کرده است که دانش اموزانی که قدرت پرداخت هزینه ی ۱ میلیون تومانی سالانه سرویس ایاب و ذهاب مدرسه را ندارند دیگر حق ندارند پا به مدرسه بگذارند ! از ۱۶۰ نفر دانش اموز این مدرسه کمتر از ۷۰ تن توانسته اند این مبلغ را تهیه کنند و تعداد زیادی از دانش اموزان پس از اخرین تهدیدات مدیر مدرسه درست زمان امتحانات خانه نشین شده اند ! از امکانات اموزش و پرورش فقط یک سرویس مدرسه رایگان بود که سال گذشته مبلغ ۲۰۰ هزارتومان برای آن کرایه سرویس گرفته بودند و امسال ۱ میلیون تومان !
اولیای این دانش اموزان حتی به اموزش و پرورش اسثنایی شهرتهران با مدیریت جناب اقای پ نیز مراجعه کرده اند ولیکن ایشان جواب داده اند حرف حرف مدیر است باید هزینه سرویس را پرداخت کنید ! مدیر مدرسه نیز پس از شنیدن فریاد نداری و مستضعفی این والدین بی تفاوت گفته است که : گوش من از این حرف ها پر است !
من نمیدانم دیگر چه بهانه ایی باقی مانده برای محروم کردن بچه های استثنایی از تحصیل ! مادامی که فرزند روشندلم در سیستم اموزش و پرورش استثنایی تحصیل میکرد از کتاب بریل و معلم رابط محروم شد ! چنانچه که تحصیل در سیستم اموزش و پرورش را به لقایش بخشیدیم و به سیستم اموزشی حوزه علمیه روی اوردیم ! عدو سبب خیر شود انشالله

چرا در دولت جمهوری اسلامی ایران که سنگ مسلمانی به سینه میزند وقتی یک خانواده دارای عضو دارای معلولیت میشود باید و باید همه ی هزینه های درمانی اموزشی بهداشتی تفریحی و تمام امکاناتی که بعضا به رایگان در اختیار شهروندان دیگر است را پرداخت کنند !؟

گویی خانواده های کودکان مظلوم استثنایی استثمار شده اند تا همه ی هزینه های زندگی فرزندان و عزیزانشان را پرداخت کنند آنها محکوم هستند که این گونه غرامت بدهند !

ما میخواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد . بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد . مقام معظم رهبری !