مادر سپید

مادر یک روشندل

حسن در لباس جدید

مهر۱۳

سلام

PhotoFancie2013_09_05_13_17_45
خداحافظی حسن از لباس های اسپرت و قرتی بازی :دی ، اولین عکس حسن در پیرهن یقه آخوندی :-)

نمیدونم چی بنویسم وقتی کلی حرف ناگفته مانده است !!