مادر سپید

مادر یک روشندل

تولد حسین کوچولو

فروردین۲۴

1008-002-84-1068.gif
۲۵ فروردین تولد سه سالگی حسین کوچولوی شیطون و دوست داشتنی مبارک.:love:kiss:hug
سانی

سال نو مبارک

فروردین۷

سلام
هیچی ندارم بگم برای غیبتم ……
روبراه نیستم … حودم نیستم … گمش کردم … یه چیزی گم شده یه چیزی سر جاش نیست …
نمیدونم … نمیدوم … نمیدونم…
نمیدونم چرا دیگه تصویر خودم رو هم نمیشناسم …
گرفتارم … گرفتار … گرفتار یه برزخ کشنده …
توصیف کردنی نیست … ولی حال خوشی ندارم ….
اگه نت نیومدم برای این بوده که اصلا دلم برای هیچ کس و هیچ چیز دیگه تنگ نمیشه …
هیچ کس …
هیچ چیز …
سال خوبی رو آغاز نکردم …
گم شدم …
در بین همه آدمهایی که میشناسمشون گم شدم .
احتیاج دارم … نیاز دارم … میخوام یک نفر منو پیدا کنه ، دستمو بگیره و بهم بگه اون چیزی که فکر میکنم هستم ، نیستم .
…..
هدیه سال نو از شیرینی بچه ها …
از جلوی اداره تصادفات میگذشتم یک پراید تصادفی که هیچیش سر جاش نبود تو پارک بود … حسین تا نگاش کرد از تعجب یه هیییین بلندی کشید و گفت وووااااایی ماشینه شیششته !!!:laughing
یه ماشین توی کوچه داخل چاله ایی افتاده بود و تا میتونست گاز میداد تا بتونه خودشو بیرون بکشه … هی حسین گفت صدای چیه ؟ ما هم داشتیم فیلم میدیدم از سر بازش کردیم و گفتیم ماشینه ! گفت ماشششیه داره زووور میزنه ؟؟؟:hypnoid
الان میخواستم صندلی رو جلو بکشم بشینم جلوی کامپ که دیدم گیر کرده روی صندلی رو تختی افتاده بود زور زدم تا به زور بکشم جلو دیدم نمیاد زیر صندلی هم صاف بود … رو تختی رو بالا زدم دیدم حسین آقا ۵ بسته آدامس بزرگ رو تو مشتش گرفته و یک بسته کاملش رو هی خورده و هی تا شیرینیش رفته قورت داده … خدا رو شکر زود رسیدم و گرنه حتما سر و کارش به تیغ جراحی میفتاد … :phbbbt
حسین از ۱۰ ماهگی راه افتاد ! از ۱۱ ماهگی آدامس جوید و از ۱ سالگی تخمه شکست !!!!! ۲۵ فروردین هم شمع ۳ سالگیشو فوت میکنه !
….
راستی یادم رفت …
سال نو مبارک .همه تون خوبید خوب بمونید .
تا بعد .